Преводачи / Денис Коробко

Денис Коробко

Денис Коробко е роден през 1974 г. в Санкт Петербург (Ленинград), Русия. Израства в София. Завършва 32-ро СОУ с преподаване на чужди езици, следва руска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Продължава да учи източна славистика, европейска етнология и философия във Вестфалския Вилхелмс Университет – Мюнстер, Германия, но не се дипломира. Завръща се в София и завършва магистратура по руско литературознание („Естетика на дигиталната литература“) в СУ.

Работил е като санитар, куриер, сценичен работник, редактор в издателство, журналист международник, пише за книги в периодични издания и превежда от руски и немски (Борис Акунин, Лев Толстой, Антон Чехов, Артур Шопенхауер и др.).

Носител е на награда на Съюза на преводачите за ярки постижения в превода на художествена литература за превода на романа „Предел на забравата“ от Сергей Лебедев.