hide

Как да ни намерите

Електронна книжарница: email: bookstore@janet45.com, (m) 0882410041, 0889822707

За запитвания за книги на Издателство Жанет 45: booksj45@gmail.com.

За запитвания относно ръкописи: submissions.janet@gmail.com.

ЖАНЕТ 2001 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 115620809, BG115620809, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9, с основна дейност - разпространение на книги.

Адрес: Бул. Ал. Стамболийски 9, 4004 Пловдив, България

Телефон: (m) 0889 377723, оператор (032) 609090, директен (032) 609099

Преди да изпратите ръкопис, прочете условията