hide

Рекламации и връщане на поръчки

Стоки, получени от клиент не се връщат без основание. При наличие на доказани производствени дефекти (бели страници, липсващи коли, непоследователност на страниците), книги и/или списания се заменят, като всички разходи по връщането и заменянето се покриват от www.janet45.com.

Срок за връщане от клиента: 7 работни дни.

Срок за възстановяване: 7 работни дни от датата на получаване на дефектната стока.

В случаи, когато бъдат установени липси и разминаване между поръчаните (описани в генерираната поръчка) и доставените стоки не по вина на клиента, разходите по връщането и замяната на стоките се покрива от www.janet45.com.

Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ - копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това, освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването ѝ и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.janet45.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.janet45.com

При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, www.janet45.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.