hide

Издателство „Жанет 45“ приема ръкописи през цялата година. 

Постъпили ръкописи в издателство „Жанет 45“ се разглеждат от редакционен съвет, който взема решенията за издаване.

Нашите технически изисквания за прием на ръкописи са следните:

а) ръкописът да е в електронен вид (файл с формат .doc), съпроводен и с разпечатка (формат А4, големина на шрифта 12-14 пункта), изпратена ни с куриер до офиса;

б) ръкописът да включва пълния обем на текста (не откъс);

в) ръкописът да е придружен с анотация и синопсис;

  • В анотацията се описва накратко (до 1 страница) литературните достойнства на текста.
  • В синопсиса (до 2-3 страници) се описва структурата на текста и се преразказва неговото съдържание.

(Забележка: Изискването за синопсис се отнася само за ръкописи на романи и новели.)

г) творческа автобиография на автора – издавал ли е досега, къде, кога, какво; награди, отличия и номинации (ако има такива) и т.н.;

д) отзиви и рецензии за ръкописа – в случай, че има такива, е добре да се приложат.

Препоръчваме преди авторът да изпрати ръкописа си до нас, първо да се запознае с профила на издателството ни, за да е сигурен, че се вписва в него.

Ръкописите се изпращат на e-mail: submissions.janet@gmail.com, а разпечатките – на адрес: Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №9, за издателство „Жанет 45“

Издателството Жанет 45 не се ангажира с:

  • връщане на разпечатки на ръкописите;
  • рецензиране на ръкописи;
  • конкретни срокове на издаване. 

След одобряване на един ръкопис за издаване, започва същинската работа по него – редактиране, коректури, художествено оформление.