Автори / Лилия Старева

Лилия Старева

Лилия Старева е доктор по философия. Над 30 години изследва и популяризира ценностите на българския фолклор: традиции, празници, ритуали и обичаи, митове и легенди, приказки, пословици и поговорки, басни и гатанки. Събрала е българската народна мъдрост в редица енциклопедични издания.