Преводачи / Ана Димова

Ана Димова

Ана Димова е завършила езикова гимназия в Бургас и немска филология в София, защитила е докторат по контрастивна лингвистика в Лайпциг, професор по германско езикознание и теория на превода в Шуменския университет, хоноруван преподавател във Великотърновския, Софийския и Нов български университет.

Преводач е на немскоезична литература: Йозеф Рот (Гробницата на капуцините, Легенда за светия пияница, Пътувания из Украйна и Русия); Карл Краус (Кутията на Пандора), Кристоф Рансмайр (Последният свят), Ян Асман (Културната памет), Ханс Фалада (Всеки умира сам), Роберт Менасе (Столицата) и др. Автор на книгите: Импресионизъм и превод (Велико Търново, 1995), Увод в теорията на превода (Шумен, 2001), Вицът като езиков и културен феномен (Велико Търново, 2006).