Преводачи / Лора Ненковска

Лора Ненковска

Лора Ненковска е преподавател по румънски език и средновековна и съвременна румънска литература в
СУ „Св. Климент Охридски“. Много обича да споделя хубавите румънски четива, на които попада, а сред авторите, които е превела на български, са Мирча Елиаде, Макс Блехер, Пет ру Чимпоешу, Йоан Грошан, Дан Лунгу, Филип Флориан, Йоан Ес. Поп, Симона Попеску, Клаудиу Комартин, Елена Владаряну и Елизе Вилк.