Преводачи / Николай П. Бойков

Николай П. Бойков

Николай П. Бойков (1968, Видин) е преводач от унгарски и писател. Завършил е видинската математическа гимназия и унгарска филология в Дебреценския университет Лайош Кошут (1994). Превел e книгите Погледът на графиня Хан-Хан на Петер Естерхази; Кула-кора (Ференц Сий), Вместо което да (Силард Борбей); Английското знаме на Имре Кертес; Собствена смърт на Петер Надаш; Мъже на Андраш Геревич (заедно с Мина Цонева). Съставител и съпреводач на сборника Прози на Миклош Месой; инициатор и съосновател на преводаческата работилница BG-кондуктор (Животът на Пръчко на Жолт Ланг; На мястото от слънцето огряно на Андраш Петьоц). Автор на Метафизики, Стихотворения с биография, Ояснен в любов, Писма до Петър и Книгата на живота.