Преводачи / Русанка Ляпова

Русанка Ляпова

Русанка Ляпова (1966) е родена в Бургас, където е завършила английска гимназия. Следвала е сърбо-хърватска филология в СУ Св. Климент Охридски и работи с южнославянски езици. Обича джаз, море и некомерсиално кино, както и да превежда разкази и пиеси. Сред нейните автори са Миленко Йергович, Йовица Ачин, Мирослав Кърлежа, Радослав Петкович, Владимир Арсениевич, Слободан Селенич, Светислав Басара, Роберт Перишич, Едо Попович. За превода си на романа на Милорад Павич Пейзаж, рисуван с чай е удостоена с наградата на Съюза на преводачите в България за 2010 година.