Преводачи / Русанка Ляпова

Русанка Ляпова

Русанка Ляпова (1966) е родена в Бургас, където е завършила английска гимназия. Следвала е сърбо-хърватска филология в СУ Св. Климент Охридски и работи с южнославянски езици. Превела е над 40 заглавия от различни съвременни автори, сред които Миленко Йергович, Йовица Ачин, Борис Дежулович, Фарук Шехич, Милорад Павич, Анте Томич, Светислав Басара, Дубравка Угрешич, Влада Урошевич. Участва като съставител и преводач в броевете на „Панорама“, посветени на сръбската, босненската и хърватската литература. 

Отличена е с награда на Съюза на преводачите за превода на романа на Милорад Павич Пейзаж, рисуван с чай  (2010 г.) и с грамоти за ярки постижения в областта на превода за Мама Леоне (2014 г.) на Миленко Йергович и за Домашни духчета (2019 г.) на Дубравка Угрешич.

Чест гост е на Белградските преводачески срещи, където участва с различни доклади, а през 2016-2019 г. е била член на Международното жури за литературната награда „П.П.Негош“.

Обича морето, джаза и споделянето на време и емоции с приятели. 
Член е на Съюза на преводачите и на Клуба на театралните преводачи.