Преводачи / Таня Папазова

Таня Папазова

Таня Папазова има математическо и инженерно образование от Математическа гимназия  в Пловдив и Технически университет в София.
Работи в Американския университет в България, Благоевград, от 1996 г. Координира акредитацията на университета. Отговаря за съпоставимостта между българската и американската образователни системи и за връзките с държавните образователни институции. Следи и превежда  за американското ръководство на университета  законодателството в сферата на образованието.
Басни за комунизма” е първият й художествен превод.