Преводачи / Цвета Ленкова

Цвета Ленкова

Цвета Маринова Ленкова е родена на 4 май 1940 г. в село Джурово, Софийско. През 1957 г. завършва гимназията с изучаване на руски език в София. През 1962 г. завършва българска филология. Три години е учителка по български език и литература в гимназията “Христо Ботев” в Ивайловград. В продължение на трийсет години работи като преподавателка по български език в Института за чуждестранни студенти в София. От 1972 г. до 1974 г. е в Египет на специализация по арабски език в Каирския университет. От 1979 г. до 1984 г. преподава български език в Института за подготовка на преводачи “Пол Лафарг” в Хавана, Куба.
От руски език е превела романа “Фараон Ехнатон” на Георгий Гулия (изд. “Народна култура”, София, 1977 г.), есетата за Пушкин на Анна Ахматова и Марина Цветаева, обединени в том под заглавие “Моят Пушкин” (изд. “Георги Бакалов”, Варна, 1979 г.)
От арабски език е превела книгата “Калила и Димна” на Абдуллах бну ал Мукаффа по египетското издание на “Ал Маариф” от 1941 г. (изд. “Отечество”, София, 1988 г., първо издание, и ИК “Жанет 45”, Пловдив, 2009 г., ново издание) и разкази на египетски писатели, излезли в периодичния печат.
От испански език е превела книгата на Самуел Фейхоо “Американска митология” (изд. “Отечество”, София, 1994 г.)
През 1967 г. заедно с Григор Ленков превеждат от чешки “Детски етюди” на Лудвик Ашкенази, издание на “Народна младеж”, София.
Подготвила е за печат следните книги:
Григор Ленков “Избрани преводи” в поредицата “Български преводачи”, изд. “Народна култура “, София 1981 г.
Григор Ленков “Небесни релси”, изд. “Български писател”, София 1986 г.
Григор Ленков “Понтийска елегия”, изд. “Христо Г. Данов”, Пловдив 1988 г.
Григор Ленков “Спасена светлина” и “Как всичко се превръща в болка и история…” ИК Жанет 45, Пловдив 2002 г.