Оформление / Райчо Станев
Райчо Станев

Райчо Станев е роден през 1977 година в Кърджали. Завършва средното си образование в профилирана паралелка по изобразително изкуство в СОУ „Владимир Димитров – Майстора” в Кърджали. След това учи компютърни науки в ТУ във Варна. Живее и работи в Асеновград. Той е художник и оформител, чиито произведения са част от фонда на НХГ, СГХФ, както и в колекции в България, Германия, Швейцария и Исландия. В своите работи той често обръща внимание на теми, свързани с ежедневните истории и тяхната връзка с настояще и бъдеще.

Райчо Станев e визуален артист и дизайнер, автор е на различни арт инсталации, илюстрации, аудио и видео, представени в България, Англия, Италия и Германия (www.setup.nagledna.net).

През 2005 получава наградата на Creative Commons Bulgaria за арт проект публикуван под свободен лиценз, а през 2008 г. взема специалната награда на СБХ в първото Биенале на българския дизайн.

Участва в книгата VISUAL CUT БULGARIЯ от Андреан Нешев, спечелила Голямата награда на Първото биенале на българския дизайн (октомври 2008).

Райчо Станев е и основно движещо лице на визуалната идентичност на Goat Milk Festival (Бела речка).