Автори / Калин Михайлов

Калин Михайлов

Доц. д-р Калин Михайлов (1966, София) е литературовед, есеист и поет, преподавател по антична и западноевропейска литература в СУ Св. Климент Охридски. Автор e на книгите Стихотворения (1991), Тихи трипове (1998), Мориак и Бернанос – два романни свята между насилието и любовта (2006; издадена на френски език през 2011), Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти (2007), Християнство и идентичност. Пътуване към себе си в света на литературата и културата (2007), Християнската литература – между вписването и отграничаването (2013), Нужен (2016). 

Специализирал е Вяра и литература във Фрибур, Швейцария (1993–1994) и в Пасау, Германия (2002–2003). Член-съосновател на Академичния кръг по сравнително литературознание (CALIC-ACCL) и на Българското общество Достоевски.

Негови стихотворения са превеждани на руски, немски, италиански, английски и полски език.