Автори / Людмила Калоянова

Людмила Калоянова

Людмила Калоянова е поет, писател и преводач. От 1990 г. живее в САЩ, където защитава докторска дисертация на тема женска идентичност и креативно писане. 

Създател и главен редактор на електронния сайт за литература и изкуство Аternapress (aternapress.com).

Автор на литературно-критическото изследване „Creatures of Transition” (Peter Lang Publishing, 1998), което повдига въпроса за пола като културен и социален конструкт в литературния дискурс от началото на миналия век, поетичния сборник „Аnadromous“ (Захарий Стоянов, 2017) и историко-културологичния труд „Между лавъра и кръста“ (Изд. Жанет 45, 2020).

Печели награди в национални и международни конкурси („Биньо Иванов“, „Николай Лилиев“, „Жената – любима и майка“, „Изящното перо“ и др.) Носител на националната литературна награда „Нова социална поезия“ (2018). 

Преводаческите ѝ интереси са в сферата на съвременната американска женска поезия. Нейни преводи на американската поетеса Луиз Глюк са публикувани в различни онлайн издания и литературни сайтове. 

Редактор и съставител на алманаха „Дъщерите на България по света“ (ЛБПСС 2021), първата инклузивна антология на съвременна българска женска поезия, в която са включени български авторки от няколко континента, включително представителки на американската, европейската и австралийската диаспора.

Вицепрезидент на Лигата на българските писатели в САЩ и по света (ЛБПСС).

Президент на Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина (BCOAA).