Автори / Светлина Фотева

Светлина Фотева

Светлина Фотева завършва социология в СУ „Св. Климент Охридски“ и САИИ „Жул Паскин“, специалност живопис. През 2004 получава научна степен доктор по социология с дисертация върху Концептуалното изкуство. Била е хоноруван асистент по социология на изкуството в СУ „Св. Климент Охридски“ и по социология на културата в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград. Пише поезия от младежките си години. Публикува в различни печатни и интернет издания. Освен поезия пише разкази . Участва в сборника „Курс по творческо писане“. Публикува статии в областта на изкуството, участва в общи и самостоятелни изложби, пише арт-критика и работи в областта на дизайн на книгата.