Автори / Боряна Кацарска

Боряна Кацарска

Боряна Кацарска (родена през 1967 г. в София) е завършила НГДЕК и СУ „Св. Климент Охридски“ (философия, класическа филология и английски език). Доктор по философия. Автор е на монографията „Кандински и смисълът на изкуството“ (2001 г.) Преподавала е увод в изкуствата в програмата Artes Liberales в НБУ. Преводите й от латински език включват „За Платон и неговото учение“ на Апулей, „За формата и принципите на сетивния и интелигибилния свят“ на И. Кант и „Утешението на философията“ на Боеций. Превежда поезия от нидерландски: избрани стихотворения от Рутхер Копланд („Човек в градината“, 2012 г.) и Херман де Конинк („Площите на паметта“, 2015 г.) „Милост към езика“ е втората й поетична книга.