Автори / Буел Вестин (съставител)

Буел Вестин (съставител)

Буел Вестин (1951) е професор по теория на литературата със специализация в областта на детската и юношеска литература в Стокхолмския университет. От 1986 до 2010 г. работи като литературен критик в ежедневника „Дагенс Нюхетер“. Води курсове по детска и юношеска литература, докторантски семинари по история на литературната теория. Изнася лекции като гостуващ професор в Оксфорд, Прага, Краков, Берлин, Париж, Хелзинки, Осло. Главен редактор на бъдещата „История на шведската детска и юношеска литература от ХІV век до 2010 година“ – проект, който се осъществява в сътрудничество с Шведския институт за детските книги и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието.
Буел Вестин е утвърден специалист по творчеството на Туве Янсон. Първият й труд, посветен на световно известната писателка, е озаглавен „Полови роли при муминтроловете“ (1974). През 1988 г. публикува „Семейството в долината. Муминският свят на Туве Янсон“ (докторска дисертация). Безспорно най-мащабната й разработка е „Туве Янсон. Думи, образи, живот“ (2007), преведена на полски, фински, английски, японски, а вече и на български език (2014).
Писала е още за Стриндберг, за съвременната детска и юношеска литература в Швеция и по света, за Луис Карол и детската литература през ХVІІІ век.
Носителка на наградата на Шведската академия за хуманитарни науки за заслуги в областта на науката (1989), както и на наградите „Астрид Линдгрен“ (присъждана от Обществото на деветимата, 2007); „Гъливер“ (2008); „Хенрик Шюк“ на Шведската академия (2011).
През 2011 г. издателство „Макадам“ издава в нейна чест почетния сборник „В чудния свят на литературата“.