Автори / Иван Ланджев

Иван Ланджев

Иван Ланджев (1986) е поет, есеист и сценарист. Носител на Голямата награда за поезия „Орфеев венец“ (2019), както и на „Южна пролет“, „Веселин Ханчев“, „Владимир Башев“. Негови стихотворения са преведени на 10 езика. Доктор по руска литература, преподавател. 

Книги:

Поезия 

„По вина на Боби Фишер“ (2010)

„Ние според мансардата“ (2014)/„Wir Mansardenmenschen“ (Berlin, 2017)

„Ти, непрестанна новина“ (2018, 2020)

Хуманитаристика

„Поетика на себенадмогването. Наративни стратегии у късния Лев Толстой“ (2017)

Ivan Landzhev (1986) is a poet, essayist and screenwriter. He is a recipient of the prestigious National poetry award “Wreath of Orpheus” (2019) as well as numerous other poetry awards. His poems have been translated into 10 languages. He has a PhD in Russian classical literature (BA in Philosophy, MA in Arts and Contemporary Culture) and is a university lecturer.