Автори / Моника Янева

Моника Янева

Моника Янева е родена на 03.01.1980 г. в Пловдив. В родния си град завършва Гимназията за чужди езици и специалност Славянска филология (сърбохърватски език) в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". През 2004 г. печели 1-во място в Националния конкурс за превод, проведен между българските университети (Превод на поезия: немски - български). Публикувала е поетични преводи от Марко Ристич, Милан Дединац, Бранко Ристич в списание "Славянски диалози" и голяма подборка от творчеството на Марко Ристич в Електронно списание "LiterNet". Участва с преводите на девет белетристични творби в "Другият до теб. Антология от Югоизточна Европа” (изд. Пигмалион, 2007 г.). През 2008 г. излизат нейната монография "Рицарят на ирационалното. Творчеството на сръбския сюрреалист Марко Ристич" (изд. Макрос, Пловдив) и избрани стихотворения на Марко Ристич “През праговете на съня” (изд. Захарий Стоянов, София). От 2004 година живее във Виена, където работи като преводач на свободна практика.