Автори / Ирина Папанчева

Ирина Папанчева

Ирина Папанчева завършва паралелка с литературен профил в СEУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас, магистратура по "Славянска филология - Чешки език и литература" в СУ "Климент Охридски" и по “Европейска интеграция и развитие – Европейска политика и социална интеграция” в Свободния Фламандски Университет в Брюксел (Vrije Universiteit Brussel).
Професионалният й опит включва работа като журналист, редактор и преводач, заместник кмет на Столична община, правозащитник в българския и европейския неправителствен сектор. В момента е консултант по социално включване в Брюксел.
Ирина Папанчева е сред десетте европейци, участвали в публична дискусия на тема “Новият космополит” в Амстердам по покана на фондация “Феликс Меритис” след конкурс за есе на същата тема.
Автор на детската илюстрована книжка “Аз заеквам” (ИК „Сиела”, 2005 г.) и на повестта „Почти интимно” (ИК „Кронос”, 2007 г.). Награда на участниците в конкурса “Южна пролет - 2008” за повестта „Почти интимно”.