Автори / Иван Странджев

Иван Странджев

Иван Странджев е роден на 12 май 1953 г. в Пловдив.
Две години учи българска филология в СУ „Климент Охридски”, след това завършва театрознание и драматургия във ВИТИЗ „Кр. Сарафов” (1980).
Бил е главен специалист във „Фонд 13 века България” и в НБ „Иван Вазов”.
Бил е също рекламист и издател.
Работил е във вестници, списания, банка, приватизационен фонд, Международен панаир – Пловдив.
Автор е на няколко стихосбирки, както и на пиеси, играни на различни български сцени.
Носител е на редица литературни отличия.