Автори / Петър Мутафчиев

Петър Мутафчиев

Професор Петър Стоянов Мутафчиев е виден български историк, член на БАН от 1937 година и специалист по средновековна история. Автор е на трудове като „Българи и румънци в историята на дунавските земи“ (1927), „Из нашите старопланински манастири“ (1931), „История на българския народ“ в два тома (1943), „Книга за българите“ (1987) и други.