Автори / Людмила Балабанова

Людмила Балабанова

Людмила Балабанова е компютърен инженер и доктор по литература.

Редактор е за България на Световната хайку асоциация (WHA, Tokyo) и на Хайку фондацията (THF, USA).

Автор е на осем поетически книги и на една теоретична, както и съставител и редактор на Антологията със 101 български хайку Огледала (на български, английски и френски), получила висока оценка в чужбина.

Нейни стихотворения, хайку и статии са публикувани в над 40 антологии и сборници по света. През 2015 е сред поканените няколко поети от различни континенти да напишат отзив за корицата на Втората световна хайку антология (A Vast Sky, USA).

 

Има награди у нас и в чужбина, сред които: награда „Иван Николов” (трета) и номинация за наградата „Христо Фотев” за поетическата книга Град без море (Жанет 45, 2015); номинация в краткия списък за наградата на Портал Култура, в раздел хуманитаристика, за теоретичната книга Хайку: водно конче под шапката (силата на неизговореното), Изд. „Боян Пенев”, 2014; отличие в най-голямата награда за книги и антологии с хайку от цял свят, написани или преведени на английски, Touchstone Distinguished Books Award, САЩ, 2016, за книгата Роса върху бурените / Dewdrops on the Weeds (Смол Стейшънс Прес, 2016); награда за хайку в конкурса послучай 360-годишнината на Башьо, 2004, Япония (това хайку е използвано като основен примерен текст за един от уроците във френски учебник по хайку); Първа награда за англоезично хайку в международния конкурс на Хайку фестивала в Констанца, Румъния, 2013 и др.