hide

20.00 лв.
18.00 лв.
 

Съвременни френски философи за спорта

Преводач
Редактор
Съставители: Боряна Ангелова-Игова, Жил Льокок, Научен редактор: Силвия Борисова
Оформление
Корица
Мека корица
Корична цена
20.00 лв.
Брой страници
276
Издадена на
05.2023
ISBN
9786191868254

„Съвременни френски философи за спорта“ е първата по рода си антология на български език, включваща изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки, посветени на съвременната култура на спорта. Те са дело на водещи изследователи и преподаватели, обединени в работата си около въпроси, свързани с философията на тялото, феноменологията на движението, философската, културната и физическата антропология, етнометодологията, етносценологията и естетиката.

Събраните в тази книга текстове са образцово въведение в калейдоскопичния свят на спорта като социокултурен феномен и изострят вниманието към все още нови за България изследователски проблеми и дисциплинарни полета. 

Антологията представлява интерес не само на специалистите философи, социолози, психолози, социални работници и преподаватели по хуманитарни и социални науки или спорт, но и за всички търсачи на нови хоризонти за осмисляне на тялото, движението, жизнеността, физическите – а оттам и етическите, и феноменологичните, и онтологичните – граници на човешкото.

Съвременни френски философи за спорта. Хуманитарните и социалните науки в помощ
на изменящата се спортна култура. Антология

Авторски колектив: Бернар Андрийо, Стефан Еас, Ксавие Рионде, Анри Луи Го, Пиер Филип-Мьодан, Филип Лиотар, Мари Стефани Абуна, Ерик Перера, Ян Белдам, Лоранс Мюноз, Жил Льокок, Силвия Борисова
Съставители: Боряна Ангелова-Игова, Жил Льокок

Увод към книгата „Съвременни френски философи за спорта“ 

Читателят държи в ръцете си първата по рода си антология за страната ни с осем изследователски текста в областта на хуманитарните и социалните науки, посветени на комплексни, будещи искрено любопитство или пък нужда от съпричастност феномени и процеси в съвременната култура на спорта. Изследванията са дело на водещи не само във Франция, но и в международен план изследователи и преподаватели, обединени в работата си около въпросите на философия на спорта, социология на спорта, психология на спорта, философия на тялото, феноменология на движението, философската, културната и физическата антропология, етнометодологията, етносценологията, етиката и естетиката.

Текстовете са организирани в четири раздела:
І. По следите на пълноценния спортен живот;
ІІ. Социалните науки в услуга на телесната екология;
ІІІ. Разнообразието на тялото, разкриващо една философия на спортната другост
ІV. За изкуството да бъдеш жив Homo sportivus. Така логиката на първото приближение към културата, проблемите, потребностите и постиженията на спортистите в съвременната ситуация ще запознае читателя с фигурата на атлета като етически деятел, с проблема за количествените и качествените измерения на спорта; после ще го въведе в идеята за екология на тялото. След което ще бъдат засегнати въпросите за спортната другост – било маргинализираните групи в спорта или спортните практики извън ослепителните прожектори на стадиона. И най- накрая ще бъдат дадени значими отговори на въпроса какво е да бъдеш Homo sportivus и как да отстояваш тази позиция с постъпките си и цялостния си начин на съществуване.

Антологията ще срещне интереса не само на специалистите философи, социолози, психолози, социални работници и преподаватели по хуманитарни и социални науки или спорт, но със сигурност ще открехне врати за всички търсачи на нови хоризонти за осмисляне на тялото, движението, жизнеността, физическите – а оттам и етическите, и феноменологичните, и онтологичните – граници на човешкото. Последващите текстове са образцово въведение в калейдоскопичния свят на спорта като социокултурен феномен и изострят вниманието към все още нови за България изследователски проблеми и дисциплинарни полета:

В какво се състои телесната екология? Кои са марксонатуралистите? На какво е посветена науката
емерсиология? Какво е общото между професиите в сферата на спорта, изкуствата и лукса? По какъв начин театралният жест навлиза в учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“? Отговорите на тези и ред други интригуващи въпроси неусетно ще очертаят в контури, светлосенки и контрасти цяла една нова вселена, в чийто център е Homo sportivus, човекът спортист, в неговите взаимоотношения с другите, в неговото усърдие в постоянно преодоляване на физическите закони и граници. Но и още: тези отговори ще спомог нат и за всеки от нас в извеждане на разбирането и грижата за тялото на следващо равнище – в името на по-високото качество на живота ни.

От името на целия екип по подготвянето на антологията бих искала да изразя специална благодарност
към посолството на Франция и Френския институт в България за подкрепата им, без която публикуването на преводните изследвания като самостоятелно издание не би било възможно. Признателни и благодарни сме за изключителното сътрудничество с Франкофонското дружество за философия на спорта и неговия председател – проф. Жил Льокок: включително за лекотата и професионализма при съставителската дейност. И не на последно място, огромна е радостта ни да споделим за първи път на български език осем оригинални изследвания, изпъстрени с ярките примери и увлекател-ните разкази на Бернар Андрийо, Стефан Еас, Ксавие Рионде, Анри Луи Го, Пиер Филип-Мьодан, Филип Лиотар, Мари Стефани Абуна, Ерик Перера, Ян Белдам и Лоранс Мюноз – авторите, от чиято отзивчивост
към българската публика започва историята на тази антология.

Приятно четене!
Доц. д-р Силвия Борисова,
Институт по философия и социология – БАН

___

Настоящата антология се издава с подкрепата на посолството на Франция и на Френския институт в България
Франкофонско дружество за философия на спорта

Cette antologie est publiée avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie Société Francophone de Philosophie du Sport

Откъс от книгата и съдържание тук