Преводачи / Жела Георгиева

Жела Георгиева

Жела Георгиева завършва славянска филология в Софийския университет с първа специалност сръбски и хърватски език и литература и втора – руски език. Близо три десетилетия работи като редактор в някогашното издателство за детско-юношеска литература „Отечество“ и в списание и издателство „Панорама“ на Съюза на преводачите в България. Превела е десетки творби от сръбски, хърватски и руски език от автори като Иво Андрич, Данило Киш, Дубравка Угрешич, Драгослав Михайлович, Меша
Селимович, Милорад Павич, Горан Петрович, Игор Щикс, Леонид Леонов, Гайто Газданов. Смята за голям късмет в живота си, че семейната ѝ среда и почти цялото ѝ по-близко и по-далечно приятелско обкръжение е от хора на словото и книгите, на чийто талант не спира да се възхищава.