Преводачи / Елика Рафи

Елика Рафи

Елика Рафи, автор на над 90 преводни заглавия, в мнозинството си в областта на хуманитаристиката, завършва бакалавърската програма по културология към Философски факултет, СУ; бакалавърска и магистърска програма към Биологически факултет, СУ; специализира физическа антропология в Института по морфология към БАН; доктор по философия; в дисертацията си Narratives of Femininity and Easthetization of the Worldview, разработена за „Философия с преподаване на английски език” към Философски факултет, СУ, за първи път в българската философска литература предлага анализ на модерната и съвременната философия в контекста на феминистката теория, за  първи път прокарва и паралел между феминистката тематика и източното светоусещане.

Титуляр на курса „Въведение в Пътя на чая” към магистърската програма Философия и култура на Изтока към Философски факултет, СУ.

Има разрешение да извършва ритуали нюмон, конарай и шикаден в чаената традиция на Урасенке, Киото, Япония; интересува се от дизайн; през последните години с партньора си Марк Бертелс, индустриален дизайнер, експериментира в проектирането на мебели и каменни градини в съвместния им дом в Амстердам.