Преводачи / Зорница Христова

Зорница Христова

Зорница Христова е родена през 1974г. Завършва английска филология в СУ “Св. Климент Охридски” и специализира постколониална литература в Оксфорд, занимавайки се конкретно със съвременна индийска литература на английски език.
В нейни преводи излизат автори като Джон Ланчестър, Джулиан Барнс, Джумпа Лахири, Мартин Еймис, Честъртън, Джон Ървинг, Том Улф, Дон ДеЛило, Тони Джуд.
Носител на наградата за художествен превод на Съюза на преводачите в България за 2010г.