hide

Арт-клуб „Асарел-Медет“АД, гр.Панагюрище

с подкрепата и партньорството на Исторически музей, гр.Панагюрище

ПРЕДСТАВЯТ

Тържество на думите – вечер със словото на Калин Донков

5 април 2019 (петък), 17:30 часа
Исторически музей, гр.Панагюрище
вход свободен