hide

ИК Жанет 45 и PhotoSynthesis 

Ви канят на представянето на поетичната книга 

С Е З О Н И  от Найден Вълчев

14 ноември 2018, (сряда), 18:00 ч.
бул. Васил Левски 57, София
PhotoSynthesis -- място за фотография, хора и идеи

* * * * * 

"Найден Вълчев е един от безшумните ни поети, който с нищо не се навира в очите ти, но чиито стихове четеш с удоволствие." ~ Никола Фурнаджиев
_ _ _ 
"Стихът му тече леко и естествено като ручей." ~ Станка Пенчева

_ _ _
"Найден Вълчев има пушкински стих." ~ Владимир Василев

_ _ _ 
"Творбите му правят впечатление с простотата на стиха и непосредственост на чувството." ~ Кръстю Куюмджиев

_ _ _
"При него орфическото начало и мелодичното са силно изявени." ~ Атанас Свиленов

_ _ _ 
"Стихът на Найден Вълчев се отличава със завидна лекота, прецизност и майсторство." ~ Здравко Недков

_ _ _ 
"Поетът умее да превърне шепота на поезията в неин най-висок и далече чуващ се глас." ~ Дамян П. Дамянов

_ _ _ 


"Стиховете на Найден Вълчев са красиви, смело метафорични, дълбоко човешки." ~ Здравка Евтимова