hide

Премиера на „Гласът на тишината“

със специалното участие на поета Иван Теофилов

Модератор: Иван Ланджев 

16 октомври 2018, вторник, 18:30  
София: Книгата / The Book, ул. Г. С. Раковски 193

Вместо епилог

Тази книга е съставена от вариации на тема минало, памет, съдба. Обособени в спомени и творчески размисли. В желанието си да синтезирам отчасти преживяното, да осветя донякъде неговата истина. С възрастта човек натрупва все повече минало, на което впрочем всички сме подвластни. А моето минало беше твърде екстремно, в което хората на изкуството (свестните хора) бяха мислещата, чувстващата жертва на политическия терор. И тези късове тук са от това битие, свързани с личности, събития, факти, провокирали ме да ги напиша.

Неща, идващи ми отвътре – това е книгата.