hide

15 октомври 2018, понеделник, 18:00
Христо Карастоянов представя романа „Животът няма втора половина“
Бургас: Дом на писателя, ул. Вола 1 в рамките на Есенни литературни дни - Бургас

23 октомври 2018, вторник, 19:00
Христо Карастоянов представя романа „Животът няма втора половина“
Пловдив: Петното на Роршах, ул. Йоаким Груев 36, Капана 

24 октомври 2018, сряда,18:00 
Христо Карастоянов представя „Животът няма втора половина“
Със съдействието на Библиотека РОДИНА и Радио Стара Загора 
Стара Загора: Радио Стара Загора, ул.Свети Княз Борис I №75