hide

За 13-ти път Издателска къща „Жанет 45” – Пловдив ще връчи годишната Национална награда за поезия „Иван Николов”. Пръв носител на наградата е поетът Христо Фотев.

P E Г Л А М Е Н Т
● В конкурса участват книги с поезия
(първо издание, не антологични), издадени в периода 01 октомври 2006 – 30 септември 2007 г.
● Книгите се изпращат в
2 (два) екземпляра, с кратка био-библиографска справка за автора и телефон за контакти на адрес:

4004 Пловдив
бул. „Александър Стамболийски” 9
Издателска къща „Жанет 45”
За конкурса

Краен срок: 15 ноември 2007 г. (важи датата на пощенското клеймо)
Жури: Георги Господинов, Екатерина Йосифова, Иван Цанев
, Николай Заяков, Румен Леонидов и Божана Апостолова.
Награда: плакет от художника Христо Гочев, придружен от парична премия в размер на 5 000 (пет хиляди) лв.
Ще бъдат номинирани 6 участника, от които само един ще бъде обявен за носител на Националната награда “Иван Николов” за 2007 г.

Официалното награждаване ще се проведе на 18 декември 2007 г., в Народна Библиотека “Св. св. Kирил и Методий”, от 18:30 ч.