Преводачи / Мария Йолова

Мария Йолова

Мария Йолова е родена през 1978 г. в Пловдив. Завършила е българска и английска филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Работила е в областта на езиковото обучене и книгоиздаването, а също като преводач на свободна практика. "Изключителните" е първият й самостоятелен превод на книга.