Автори / Марин Троянов

Марин Троянов

Марин Троянов е роден през 1941 г. в Плевен, където завършва средното си образование. Завършва хидро-енергийно инженерство и работи като проектант в София, преди да имигрира през 1971 г. в Германия. Професионалните му ангажименти с немски и английски фирми го отвеждат до различни краища на света, но най-дълго остава в Кения, Източна Африка, където прекарва над 18 години. Впечатленията му от този период са отразени в настоящия сборник с африкански разкази.

През последните 26 години е бил служител на Немската държавна организация за техническа взаимопомощ (ГИЦ), а от 1994 до 2007 г. е техен представител в региона на бивша Югославия. Преживяванията и свидетелствата му по време на югославските конфликти рефлектират в книгата „Балканска елегия“ (2008). През 2013 г. публикува своите мемоари под заглавие „Живот между световете“.

От 2008 г. Марин Троянов живее в Марбея, Южна Испания, и често пътува като независим консултант, главно в развиващите се страни в Африка.