Автори / Начо Христосков

Начо Христосков

Начо Христосков e роден през 1953 г. в с. Христо Милево, Пловдивско. Завършил е Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив. Работил е като нощен възпитател, директор на младежки дом, организатор в сферата на културата, редактор, преподавател. От 1992 до 2000 г. е директор (последният!) на най-старото българско книгоиздателство – „Христо Г. Данов“, Пловдив. Бил е безработен и преди, и след 10-и ноември 1989 г. 
От 1978 г. досега е печатал свои разкази в множество национални и регионални литературни издания. Редактирал е над 100 книги.
Автор е на следните книги:
„ДЪХ НА ЯГОДИ, ПОЛЪХ НА ЛЮБОВ И ТЕЛЕГРАМА“ (сб. разкази, изд. „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1990)
„ПОДХВЪРЛЯНЕТО“ (роман, изд. „Хр. Ботев“, София, 1995)
„СЛЪНЧЕВОТО КУЧЕ“ (сб. новели, изд. „Летера“, Пловдив, 2000).
Сборникът с разкази „ОТ ПРОЛУКАТА ДО ГРОБА“ излиза със съдействието на Община Пловдив след конкурс на Дружество на пловдивските писатели.
Отделни творби на Начо Христосков са превеждани и печатани на немски език. Канен е и е участвал в няколко Международни писателски срещи в Германия.
Не обича да пие бира и да играе карти. Обича сина си.
Живее и работи в гр. Пловдив.