hide

Виктор Самуилов - посланик на Младият Пловдив чете в СОУ "П. Кр. Яворов" и ОУ "Васил Левски"

Виктор Самуилов ще бъде специален гост за откриването на Маратона на четенето в с.Труд и с. Куклен

Кога: 29 март, вторник
Къде: 13 ч. в СОУ "П. Кр. Яворов"
Къде: 15 ч. в ОУ "Васил Левски"

Кога: 30 март, сряда, 10.45 ч./13 ч.
Къде: 10.45 ч. в СОУ "Св. св Кирил и Методий" - с. Труд със съдействието на Библиотеката при НБ "Светлина"
Къде: 13.00 ч. в СОУ "Отец Паисий" - с. Куклен 

Стихотворение от Виктор Самуилов 

ОТМЪЩЕНИЕ

Аз като порасна, ще поканя гости.
Ще сервирам гозба от шаран без кости.
И когато стане веселба голяма,
ще повикам татко, ще повикам мама.
Ще накарам мама песен да изпее,
татко пък - да каже стихче подир нея.
Ако мойте гости ги похвалят: "Бравооо!",
ще им щипна силно бузките тогава
и когато стане ама най-най-смешно,
спешно ще ги пратя в банята отсреща
зъбките да мият и след миг да лягат. 

Точно тъй. Да лягат и да спят вед-на-га!