hide

На 22 март, от 19:00 ч. литературен салон SPIRT & SPIRIT в клуб „Петното на Роршах", на ръба на Капана и телевизия ArtLive.bg (за всички, които искат, но не могат да присъстват на живо) ще ви срещнат с част от авторите на литературния манифест ΧΑΟΣ. Това е изключително сериозен и предизвикателен опит националната литература да бъде сритана по кокалчета да си покаже главата над стобора на съвременното мислене. Важен ден за всички, които търсят хоризонти.

пи = ЛВ, бр. 27, 15.07.2015
пи, отляво надясно: ВБВ, Мария Калинова, Димитър Божков, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов и т.н.: хаос.

Хаос, редакторски манифест 
π е отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията, включваща на този етап Камелия Спасова, Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз, ВБВ, Димитър Божков и Мария Калинова.
Инициативата се породи от желанието да се осмисли съвременното състояние на българската (но не само) литература и култура, както и тяхното вероятно бъдеще. За тази цел написахме заедно манифест, който беше публикуван на 15 юли 2015 г. в „Литературен вестник“, а сега може да се прочете и в този самостоятелен сайт:http://314etc.com/chaos/.
тезиси на π
1. Принципът на флуктуацията е хаосът. От хаоса – ред, от хаоса – безредие.
2. Мъртвото е добра почва.
3. Редакциите са по-ценни, по-продуктивни от редукциите.
3,14159…
5. Езикът е материален, веществен и се съпротивлява; той самият е начин за съпротива.
6. Трябва периодично да се минава отвъд езика: мисъл – слово – дело.
7. Литературата дава смисъл. И експериментира с границите на безсмислието.
8. Литературата е далечина и територия.
9. След (тоест преди) литературата-като-нововременски-проект идва езикът, словесността и книжнината.
10. Истински кризисната точка на българската литература ще бъде (отново) съдбата на българския език. Националната литература има три големи слепи петна: българската литература, писана (на други езици) извън България; наличието на поне два други големи езика освен официалния; и отношението към литературата на македонски.
11. Съвременната литература пропусна прехода: улови политическото, но не и социалното.
12. Най-същественото събитие в българската литература за последните 15 години е, че тя преживя медийно-пазарна нормализация и институционализация. Този процес ще се засилва.
13. Днес поезията преодолява опозициите (А срещу не-А) чрез материалността и случайността.
14. Литературата се срещна с машината. Разграничаваме простото подражание на машините от хаотичното подражание в литературата.
15. Възвишеното сега функционира консервативно (и реанимира въображаеми йерархии), затова се обръщаме към радикално хаотичното.
16. π е снето многократно: 1905, 1995, 2015.
17. Всичко възможно ще се случи.