hide

Ново пътешествие с и по „Внезапни улици“

  • 17. 03. 2016, четвъртък, от 11:00 часа, в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ - Пловдив. Иванка Могилска се завръща в своето. Случва се в рамките на „Младият Пловдив чете“.
  • 18. 03. 2016, петък, от 18:00 часа, в artnewscafe. Градът отново е Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 38.  Ще чуем две нови, прилично къси разказа в тон с темата на домакините за месец март - "Испанско и ибероамериканско кино".

 

Повече за книгата: http://vnezapniulici.eu/