hide

Издателство Жанет 45 и Литературен клуб "Перото"
ви канят на представянето на стихосбирката 

"МИЛОСТ КЪМ ЕЗИКА" от Боряна Кацарска

Книгата ще представят Иван Цанев и Марин Бодаков

11 март (петък), 18:00 часа
Литературен клуб "Перото"
пл. "България" 1, НДК, София
вход свободен

* * * * * 

Боряна Кацарска има памет за езика на предците си (биологични или литературни), но и когато се обръща към стиховете на други автори, с които усеща „родство по избор“, нейните стихове говорят на свой език и с особено внимание към поетическата форма.
Иван Цанев