hide

П о д а р и  к н и г а  з а  К о л е д а


Защото книгата е много личен подарък.

Защото подаряваш думи, подаряваш история.

Защото Коледите са направени от книгите, които сме

чели, и от историите, които са ни разказвали.

Защото книгите са стока от първа необходимост за

всяко нормално общество.

Защото Коледата не е промоция, а дар и чудо. А без

чудеса не се живее. Особено днес, особено тук.

 

Георги Господинов


(една идея от 2007 г.)