hide

По покана на Читалище Зора 1945- Ямбол и Жанет 45- Пловдив, Мария Донева ще открие първото есенно издание на вече новия формат 'Литературно бягане на къси разстояния', наследяващ енергията и ентусиазма от традиционния пролетен 'Литературен маратон', и то в подкрепа на инициативата "Във всеки български дом - българска книга". Дали Донева ще чете нови стихове или е подбрала ароматен букет от публикувани вече слова върху хартиен носител от любимите "Меко слънце", "Прикоткване на смисъла" и "Има страшно" не се знае. Срещата е там, в Ямбол, Читалище Зора 1945, Арт салон, 18:00 в ден вторник или "Иначе казано" не остана време - ВРЕМЕ Е ЗА ЧЕТЕНЕ на 25 октомври 2011.