hide

Как да ни намерите

Електронна книжарница:
email: bookstore@janet45.com
(m) 0882410041, 0889822707

За запитвания за книги на Издателство Жанет 45: booksj45@gmail.com
За запитвания относно ръкописи: submissions.janet@gmail.com
Преди да изпратите ръкопис, прочете условията тук!

ЖАНЕТ 2001 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 115620809, BG115620809, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9, с основна дейност - разпространение на книги.

Адрес: България, ЕС, 4004 Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 9

Телефон: (m) 0889 377723, оператор: (032) 609090, директен: (032) 677723