Автори / Горан Петрович

Горан Петрович

Горан Петрович (1961–2024 ) е един от най-забележителните съвременни сръбски писатели. Следва югославска и сръбска литература в Белградския университет. Дълги години работи във филиала на градската библиотека в Кралево, на петдесетина метра от манастира „Жича“. Бил е главен редактор на литературното списание „Повеля“, главен редактор на издателството на библиотека „Стефан Първовенчани“ в Кралево и редактор в „Службени гласник“. Редовен член на Сръбската академия на науките и изкуствата. Пише главно проза. Неговите разкази и романи са издадени в 140 издания, от които в чужбина. Двайсетина от разказите му са включени в сръбски и чуждестранни антологии на разказа. Носител е на редица национални и международни литературни награди. На български са излезли няколко произведения на Горан Петрович, сред които „Ближен и други разкази“, „Магазинчето Сполука“ – две издания, „Атлас, описан с небе“, „Под тавана, който се лющи“. „Хартия с воден знак“ е първата творба от амбициозния проект на писателя „Роман делта“, предвиден да се състои от 12 произведения, обхващащи историята на християнска Европа отпреди петстотин години до ден днешен. За жалост поради преждевременната му кончина остава незавършен.