hide

ИК "Жанет 45" Ви кани на представянето на книгата VISAL CUT BULGARIA на Андреан Нешев.

VISUAL CUT BULGARIA предствя 23 български студия и дизайнери, предимно графични, като на всеки е посветена отделна кóла. При подвързването те се комбинират на случаен принцип и всяко копие на книгата е уникално.
VISUAL CUT BULGARIA е дипломна работа на Андреан Нешев от Фаххохшуле Дюселдорф, но представлява единствения обзор на българския дизайн, правен някога.

03 декември (сряда) 2008 г., 18.30 ч.
Artnewscafe, ул. "Отец Паисий" № 40, Пловдив