hide

ИК "Жанет 45" Ви кани на премиера на сборника пиеси "Запазено място" на Димитър Атанасов.

Димитър Атанасов вече си завоюва запазено място в съвременната българска драматургия. Сборникът, издаден от ИК "Жанет 45", за първи път събира на едно място част от пиесите му, играни успешно на сцена и получили ласкави отзиви от критиката и публиката.


Представя доц. д-р Владимир Янев

18 септември, (четвъртък), 17.30 ч., Драм. театър, Пловдив