hide

Следващия месец стартира един изключителен проект на ИК „Жанет 45” – луксозно издание в 13 тома на „ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” от акад. Вера Мутафчиева, който спокойно може да бъде наречен културно събитие от национален мащаб. Самата Вера Мутафчиева – като учен, писател, историк и интелект – често е припознавана като едно от националните богатства на България.

Първите четири тома (І т. – „Летопис на смутното време”; ІІ т. – „Кърджалийско време”; ІІІ т. – „Аз, Анна Комнина” и „Рицарят”; ІV т. – „Случаят Джем”) ще се появят по книжарниците в края на август и началото на септември, а останалите – до края на 2008 г. 

Вера Мутафчиева е автор на над 30 художествени книги, преведени на десетки чужди езици и претърпели по няколко издания в страни като Русия, Турция, Германия. Творчеството й съдържа модерни национални и универсални концепции за миналото и настоящето. Основни нейни теми са родината, подвигът, любовта, свободата, верността, саможертвата, отчуждението. Европейската литературна критика я поставя редом до такива писатели-нобелисти като Томас Ман, Маргьорит Юрсенар и Иво Андрич. Дълбокият съвременен подтекст, актуалността на размисли и изводи – това е най-ярката особеност на нейната белетристика. В историческите си съчинения Вера Мутафчиева не се задоволява просто с реставрация на миналото, разработвайки богат документално-исторически материал, а провокира мисълта ни, заставя ни да търсим, анализираме и извличаме от историята изводите на днешния и утрешния ден на фона на общоевропейската история и проблематика.
Величината й на творец измерват донякъде множеството звания и отличия у нас (почетен член на БАН) и в чужбина (лауреат на Хердерова награда).

„Избраните съчинения” ще включват най-добрите творби на Вера Мутафчиева, групирани в четири основни дяла:

РОМАНИ – („Летопис на смутното време”, „Книга за Софроний”, „Рицарят”, „Аз, Анна Комнина”, „Белот за две ръце”, „Предречено от Пагане”, „Случаят Джем”, „Процесът – 1873. Левски пред съда” и „Съединението прави силата”)

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – („Кърджалийско време”, „Османска социално-икономическа история”)

ЕСЕИСТИКА и ПУБЛИЦИСТИКА – („И Клио е муза”, „Белият свят”, „Реакции” – публицистика и интервюта)

МЕМОАРИ – („Бомбите”, „Семейна сага”, „Бивалици”, „Небивалици”)
 
ИК „Жанет 45” е горда от възможността логото й да остане в годините напред върху страниците на книги, които ще се четат далеч след нас, защото не само са прекрасно написани, а съдържат и послания към бъдещето.