hide

ИК "Жанет 45"
представя

СРЕЩИ В СРЯДА

Авторско четене от Антон Баев на
сборника с разкази "Жени и планети" и фрагментите "Ноев ковчег"

23 април 2008 г. (сряда)
18.30 ч., Културен център ТРАКАРТ
(подлез Археологически)