hide

ИК "Жанет 45" & Народно Читалище "Никола Вапцаров"
Ви канят на среща-разговор с носителката на Националната награда за публицистика и белетристика "Николай Хайтов" (2007) - Бойка Асиова!

Представя: Красимира Кацарска

Заповядайте на:
5 март 2008 г., (сряда)
17.30 ч., в Хоровата зала на НЧ "Никола Вапцаров"

 

Бойка Асиова е родена на 16.12.1945 г. в Разлог. Инженер-химик по образование, но работи като журналист в няколко национални ежедневника, понастоящем – във в. “Земя”.
Автор е на сборника с публицистика "Добрата дума" (1985), сборниците с разкази "Сребърна пара" (1987), "Да излъжеш дявола" (1999), "Мир вам, сто врабчета" (2001), "Мъжко можене" (ИК “Жанет 45”, 2002), "Приписки" (2003), "Време назаем" (2004), "Песните на мама" (2005).

Николай Хайтов: "Книгата е натръпнала с образи и богато оцветени вълнуващи мисли, натежала е като пита, току-що извадена от кошера. И най-важното – Бойка Асиова владее именно магията да разказва, защото е заложена в нея. Тя е естествен човек, който не приказва, а се изповядва. Нито едно козметично приспособление няма в повествованието й. Бойка Асиова поднася нещата с такава сурова прелест, че прозата й е истинско изпитание за читателя. И проверка от кой вид е: от истинските ценители на словесното изкуство или от любителите на парфюмирани трици." (по повод книгата й “Мир вам, сто врабчета”, в. “Български писател”,2.V.2001)

В пълна степен думите му важат и за романа й “Яловата вдовица”.