hide

  

Получени стихосбирки за участие в Националния конкурс “Иван Николов” - 2007

 

 • Александрова, Рада – “Всички ангели спят”
 • Алексиева, Михаела; Панайотова, Маргарита; Соколова, Албена; Дора, Господинова; Ирикева, Галина; Бонева, Станка; Атанасова, Гергана – “Червилото на Пегас”
 • Ангелова, Дияна – “Бижутата на времето”
 • Ангелова, Росица – “Затворих тъмното отвън”
 • Апостолов, Йордан – “Думи за врабец”
 • Богданов, Божидар – “Демиургически упражнения”
 • Божанова Бобева, Красимира – “Триъгълното око на спомена”
 • Божкова, Петранка – “Думи по пътя”
 • Василев, Петър – “Не само хляба”, “От сетната метаморфоза взривен”
 • Великов, Кънчо – “Благослов”
 • Венин, Георги – “Плевене на душата”
 • Вълев, Иван – “Високата трева”
 • Ганчев, Илия – “До оня бряг”
 • Гачев, Димитър – “Планина за сбогом”
 • Георгиев, Велин – “Анонимно човечество”
 • Георгиев Паскалев, Иван – “Моята Стара Загора в стихове”
 • Груев, Иван – “Завръщането на думите”
 • Далакманска, Керанка"Безсънни мигове"
 • Дафчева, Мариана – “...и съм само желание”
 • Денев, Румен – “Посоки на погледа”
 • Денева, Елена – “Картонен храм”
 • Добринова, Нели – “Небе и други герои”
 • Дойчинова, Бистра – “Форма на движение”
 • Енев, Иван – “Дяволът е бял”
 • Жеков, Михаил – “Километър 375”
 • Желев, Иван – “Без пепел”
 • Златев, Димитър – “Най-насъщният хляб”
 • Златкова, Лилия – “Танцът на пеперудите”
 • Иванов, Васил – “На две преки от слънцето”
 • Иванов, Иван – “Мигове”
 • Иванова, Снежана – “Излизане от тулча”
 • Кадемов, Йотко – “Истината днес”
 • Калев, Димитър – “Помежду”
 • Карагьозова, Мина – "Танц"
 • Кисьов, Здравко – “Обратно време”
 • Калс, Бина – “Висока вода”
 • Коларова, Анита – “Подводна археология”
 • Коларова, Румена "Прашинки под небето"
 • Лакеров, Пламен – “Докоснати мълчания”
 • Литературен клуб "Алеко Константинов" при Читалище "Христо Ботев", гр. Пазарджик"Щастливците"
 • Литературно студио “Пегас” – “11 глътки сънено биле, молитва”
 • Маджарска, Първолета – “Детето плаче като бог”
 • Маринов, Георги – “Тъмнозеленият цвят на нощта”
 • Маринов, Росен – “Вечност”
 • Милев, Васко – “Пастир на думи”
 • Милев, Йордан – “От алое и пелин”
 • Миркова, Радосвета – “Духовна нежност”, “Тичинки смях”
 • Мирославова, Романьола – “Час преди залеза”
 • Наков, Нако – “Когато стигна края, започвам отначало”
 • Ников, Ангел – “Самотните пространства на духа” (1 и 2)
 • Николова, Добринка – “Летни етюди”, “Калейдоскоп”
 • Пацов, Йото – “Курбан”
 • Петров, Златозар – “Хулно сърце”
 • Попова, Стефка – “Нежен полъх”
 • Русев – Райсън, Райчо – “Стихове на вятъра”
 • Русев – Райсън, Райчо – “Шепа стихове”
 • Симеонов, Красимир – “Стоях и слушах. Стари и нови неща”
 • Славкова, Мария – “Минах през света”
 • Славкова, Мария; Нешев, Петър – “Български легенди в стихове”
 • Стайкова Иванова, Ани – “Твоят поглед е достатъчен за мен”
 • Стефанов, Димитър – “Човешки, твърде човешки”
 • Стефанова, Милкана – “СИ-ВИ”
 • Стойков, Петър – “Добро утро, вечер”
 • Стоянов-Хедрин, Христо – “Дисекция на мъжките мераци”
 • Сухиванов, Иван – “Връщане в меланхолията”
 • Такев, Лозан – “60 крачки към Европа, “Разпродажба”, “60 изповеди на хартиен носител”, “45 стихотворения”
 • Тенев, Тенко – “Посвещения”
 • Теллалов, Тони – “Пролетно чистене”
 • Тодоров, Цветан – “SMS поезия”
 • Ходжев, Георги – “След пролетното равноденствие”
 • Ценкова, Велина – “Измамна близост”
 • Цветков, Явор – “Ято феерични светозария”
 • Цонев, Момчил – “Homo pseudo”
 • Чолева, Силвия – “Картички”, “Писма”
 • Чонгов, Димитър – “Кръстосан разпит”