hide

Културен център на Икономически университет - Варна и

проф. д-р Владимир Сълов представят
книгата Тракийският код на

28 февруари 2019 (четвъртък), 18:00 часа
в Конферентната зала 1 на Икономически университет - Варна.